Odvoz na sběrný dvůr Praha

Sběrný dvůr Praha, odvoz odpadu na sběrný dvůr v Praze

Vyklízecí firma Vyklízení Praha. zajišťuje odvoz objemného odpadu (nábytek, zařízení domácností, atd.), elektroodpadu (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače atd.) na sběrné dvory v Praze.
Do sběrných dvorů je možný pouze vjezd vozidel s celkovou hmotností max.do 3,5 t.

Sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad.

V opačném případě je likvidace placená dle pravidel ceníku sběrného dvora. Jsme také schopni zabezpečit přistavení kontejneru a naložit vaše nepotřebné předměty do přistaveného kontejneru s odvozem na skládku.

Jaký odpad můžeme odvést na sběrný dvůr:

  • Objemný odpad (sedačka, zařízení domácností)
  • Kovový odpad
  • Papír, sklo, plasty, nápojové kartony
  • Pneumatiky (příjem za 25 Kč/Ks)
  • Elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky)
  • Dřevěný odpad (nábytek)
  • Odpad ze zeleně
  • Nebezpečný odpad – přijímají 3 sběrné dvory v Praze (mimo eternitu a azbestu)
  • Stavební suť z bytových úprav do 1m3 zdarma

Seznam sběrných dvorů v Praze
Sběrný dvůr Praha 2 – Vinohrady, ul. Perucká
Sběrný dvůr Praha 4 – Lhotka, ul. Durychova
Sběrný dvůr Praha 4 – Libuš, ul. Dobronická
Sběrný dvůr Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova
Sběrný dvůr Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská
Sběrný dvůr Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova
Sběrný dvůr Praha 9 – Vysočany, ul. Pod Šancemi
Sběrný dvůr Praha 12 – Modřany, ul. Generála Šišky
Sběrný dvůr Praha 14 – Malešice, ul. Teplárenská

V případě zájmu o vyklízení a odvoz do sběrného dvora nás kontaktujte.
I MALÁ ZAKÁZKA JE NÁM ZAKÁZKOU.